FAČR │ STANOVY

Výkonný výbor FAČR potvrdil dohodu o úpravě stanov

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) na dnešním mimořádném zasedání potvrdil úpravu stanov, která by měla zamezit možným patovým situacím při volbě předsedy, jak požadují mezinárodní federace UEFA a FIFA. Na změně se už na začátku dubna dohodly česká a moravská komora. Rozhodovat o ní bude valná hromada v Praze, jejíž termín byl posunut na 1. června.
PLEJER.CZ  │ středa 18.04.2018 │ 15:13

Úprava stanov má vyřešit to, aby při volbě předsedy asociace nedocházelo k patovým situacím, jako se to stalo vloni v červnu. V prosinci na další valné hromadě sice nový šéf FAČR zvolen byl, ale Morava neodsouhlasila navrhovanou změnu stanov.

UEFA a FIFA pohrozily FAČR zavedením normalizační komise, pokud do 15. června nedojde ke změně. Česká a moravská komora se na začátku dubna po dlouhých jednáních dohodly na úpravě, což nyní potvrdil výkonný výbor.

"V otázce změny stanov byla podepsána dohoda Čech a Moravy, kterou většinově odsouhlasil výkonný výbor a následně byla dohoda odeslána na FIFA a UEFA. Mimořádný výkonný výbor jsem svolal proto, aby jeho členové dali veřejnosti i fotbalovému hnutí definitivně a jasně najevo, že táhneme v celé věci za jeden provaz," uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.

Po úpravě stanov bude pouze v prvním kole předseda potřebovat pro zvolení nadpoloviční počet hlasů z Čech i z Moravy. Ve druhém kole už bude stačit prostý nadpoloviční počet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů. Ve třetím kole bude zvolen kandidát s vyšším prostým součtem hlasů z obou komor. Pokud by oba získali stejně hlasů, musel by ve čtvrtém kole rozhodnout los.

"Pokud na valné hromadě dohodu nepotvrdíme, FIFA zakročí s maximální vážností. Podobnou situaci řeší v celé řadě dalších zemí a bylo nám jasně sděleno, že s námi nebudou mít slitování a udělají z nás exemplární příklad pro všechny ostatní národní asociace," uvedl místopředseda FAČR za Čechy Roman Berbr.

"Dohoda Čech a Moravy je oboustranným kompromisem a není v tuto chvíli jiná cesta, než ji jasným mandátem na valné hromadě schválit. Slib a podání ruky jsou pro mě svaté, podepsaná dohoda pak dvojnásobně," dodal Berbr. "Pokud bude někdo aktivně vystupovat proti této dohodě, bere na sebe za tuto skutečnost samozřejmě osobní zodpovědnost," dodal Malík.


(PLEJER.CZ, ČTK)